"Förtroende är råvaran till nominellt värde."

"Viljan är den starkaste muskeln i managementmaraton."

Keynotes bortom tristess!

Reinhard Blanke har ett motto som förpliktar honom och garanterar sina kunder något: skrattande hjärtan, intelligent vidgning av vyerna kring aktuella ämnen och out-of-the-box ögonblick.

För individuella milstolpeögonblick. För föreläsningar och event av alla storlekar i medelstora företag, på kongresser, möten, seminarier, expertforum eller som en inramning för sorg eller festligheter.

Reinhard Blanke talar på ett underhållande och uppmärksamt sätt. Smarthet och vet-det-allt beteende är främmande för honom. Hans språk som talare är valt på ett sådant sätt att hans föreläsningar inte utesluter eller fördömer någon, utan snarare att hans föreläsningar har en integrerande karaktär. Respekt och tillit till alla.

Och det är därför som evenemanget med talaren Reinhard Blanke garanterat kommer att imponera: varje högtalares keynote har en dold plikt. Publiken ska må bättre efteråt än innan. Receptet för detta är: munterhet, tillit, självförtroende och förstås publikengagemang. Talares hedersord.

KEYNOTE ERBJUDANDEN:

"Det ovillkorliga grundförtroendet hör hemma på varje lönebesked!"

"Om Robinson Crusoe kunde ha valt exakt en följeslagare - han skulle ha valt AI."

"Vad gör clownen när han är ledsen? Gå vidare."

"Alla är födda säljare!"

"Årets investeringstips: Våra barn och barns barn!"