Reinhard Blanke - upplevelser i siffror:

Antal körda kundkilometer: > 1 miljon

Detaljhandelsanställda som han ansvarade för: cirka 5 000

Det första kommersiella hyresavtalet som förhandlades fram: 2002 (staden Leer, norra Tyskland)

Verifierade fastigheter erbjuder hyra/köp: > 7 000

Förhandlade kommersiella hyresavtal: > 350

Expansion - öppnade butiker: 157

Förtida stängningar av butikslokaler åtföljs och behandlas: > 30

Assisterade insolvenser och portföljomstruktureringar: 3

Besparingar genom att omförhandla hyresavtal: > 5 miljoner euro

Slitna sulor i fotgängarzoner och butiksparker: 17 (ungefär)

Stanna maj 2024

 

Hur kan vi stötta dig? Gratis förfrågan här:

Kontaktformulär